Distributieovereenkomst en mededinging: een overzicht

In distributieovereenkomsten komen vrijwel altijd mededingingsrechtelijke aspecten aan de orde. Een distributeur heeft behoefte aan exclusiviteit in een bepaalde regio of binnen een bepaalde klantenkring, zodat hij niet hoeft te concurreren met andere distributeurs die hetzelfde product aanbieden. Leveranciers of producenten vinden dat over het algemeen prima, mits de distributeur maar voldoende producten verkoopt. Een […]

Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Volgens de EU heeft iedereen recht op bescherming van persoonsgegevens. De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben besloten dat de huidige wetgeving over privacywetgeving niet langer aansluit op de veranderingen in de digitale wereld. De Europese Commissie heeft daarom een Europese Privacyverordening opgesteld, de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of in het Engels de […]

Concurrentiebeding na overname: een update

In deze blog is in 2013 aandacht besteed aan het concurrentiebeding na overname, dat doorgaans aan de verkoper van een onderneming wordt opgelegd nadat hij zijn onderneming heeft verkocht. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan de Mededeling van de Europese Commissie waarin richtlijnen worden gegeven over de redelijkheid van concurrentiebedingen in het kader van […]

Opschorting van de handhaving Wet DBA tot 1 januari 2018

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet DBA, die de VAR moet vervangen, voorlopig is opgeschort. In de media is de indruk gewekt dat de Wet DBA en het systeem van de modelovereenkomsten daarmee definitief van de baan zou zijn, maar dat is niet het geval. In zijn brief van 18 november 2016 […]

Verwatering van aandelen

Verwatering van aandelenbelang is een veel voorkomend begrip binnen de ondernemingsrechtpraktijk. Maar wat betekent het eigenlijk precies en hoe gaat het in zijn werk? Van een verwatering van het aandelenbelang is sprake als een aandeelhouder het percentage van zijn of haar belang in een BV (of NV) ziet verminderen. Meestal is dit het gevolg van […]

Interessante uitspraak Kifid over rentederivaat

In een uitspraak van 24 maart 2016 heeft de Commissie van Beroep van het Kifid ING veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 250.000,- aan een klant. ING moet dit bedrag betalen omdat zij deze klant onjuist heeft geadviseerd en gebrekkig heeft begeleid bij de aanschaf van een rentederivaat. In dit blog zal […]

Deutsche Bank doet ook mee

Deutsche Bank sluit zich aan bij door de AFM aangestelde onafhankelijke derivatencommissie, dit heeft de AFM op 19 april 2016 via haar website laten weten. Deze derivatencommissie, die bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen, werkt op dit moment aan het vaststellen van een uniform voorschrijvend herstelkader voor klanten met rentederivatenproducten. Eerder gingen ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot […]

Meldplicht datalekken

Inleiding Per 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat alle organisaties (zowel bedrijven als overheden) die persoonsgegevens verwerken datalekken direct moeten melden aan College bescherming persoonsgegevens (CBP). In bepaalde gevallen moet ook worden gemeld aan de betrokkene (degene van wie het persoonsgegeven is weggelekt). Datalek We spreken van een […]

Auteursrecht kan automatisch overgaan naar de opdrachtgever

Het ontwerpen van huisstijlen, logo’s en beeldmerken wordt door bedrijven vrijwel altijd uitbesteed aan een ontwerpbureau of een designer. Ontwerpers gaan er over het algemeen vanuit dat het auteursrecht op het logo of huisstijl bij hen rust, omdat zij immers de makers zijn. Dit is echter lang niet altijd het geval. Artikel 8 van de […]

Toestemming echtgenoot

Essentie Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad in het arrest Eiser/Dexia uitgemaakt dat voor overeenkomsten waarbij de looptijd van een eerder gesloten aandelenleaseovereenkomst wordt verlengd toestemming van de andere echtgenoot is vereist. Feiten Deze zaak ging over een gehuwde man die in 1997 vijf leaseovereenkomsten heeft gesloten met Dexia. Op grond van deze overeenkomsten […]